Ечемик

Голяма е опасността от измръзване...

  • frost_barley
  • izmruzvane

Голяма е опасността от измръзване в недобре вкоренилите се есенни посеви. Затова се предприемат мерки за снегоза­държане и отвеждане на застояли води от есенните дъждове.

Започва ремонта на селскостопанската техника, из­вършват се основните мелиоративни работи - отводняване, дрениране, варуване и др. Не бива да се подценяват подравни­телните работи, с които се запълват ямите и по-големите вдлъбнатини, което ще позволи площите да се поливат качест­вено.

Особено внимание се обръща на съхраняването на ечемика в складовете. Вредите­лите - гъгрици, молци и други складови неприятели могат да нанесат значи­телни повреди, затова складовете се оглеждат внимателно, температурата се регулира (10-12 градуса), а при нужда се пол­зват препарати за обеззаразяване.

Гъгрици

 

Зърнен молец