Ечемик

Жътвата на есенниците вече е приклю­чила

  • echemik-avgust

Жътвата на есенниците вече е приклю­чила. Продължава прибирането на сламата, почистването на зър­ното и търговията с него.

Складовете се обеззаразяват, по­чистват се зърноплощадките. 

Ко­гато върху прибраните от есенни култури площи ще се сеят пак житни, те веднага се изорават на 16-18 см с плуг в агрегат с тежки зъбни брани. Непосредствено след това се дискуват, а ако до краяна месеца се появят плевели и самосевки, дискуването се повта­ря на 8-10 см дълбочина.

Когато площите са заплевелени и напро­лет ще се сеят с окопни, се извършва лющене (подмятане) на стър­нищата, а след 20-25 дни - лятна дълбока оран. Ако площите са чис­ти, веднага се извършва лятната оран - 20-22 см дълбочина при ле­ките почви, и 25-30 см на по-тежките.