Ечемик

Ечемикът понася малко по-късно зася­ване

През це­лия месец върви предсеитбената подготовка на почвата и торенето на площите.

Като задължително мероприятие се счита обеззаразяване­то на семената срещу причинителите на праховитата главня по ече­мика с регистрираните препарати.

Стопаните трябва да предвидят и необходимите им хербициди, съобразно заплевелеността на площите. Опитът е показал, че срещу едногодишните житни плевели, лайката, теменугата, дивият мак и др. най-добър резултат се постига с есенно­то третиране - 1-2 дни след сеитбата или след поникване.

Ечемикът понася малко по-късно зася­ване за съответния район спрямо други есенници.