Ечемик

Сеитбата трябва да се приключи до края на октомври

Октомври е най-натовареният месец в зърнопроизводителните райо­ни. Есенната сеитба е в разгара си.

Задължителна предсеитбена обработка на семената.

 

Борба с плевелите

Със сеитбата на ечемик трябва да се приключи до края на октомври.

Едновременно се извършват и предсеитбените и следсеитбените тре­тирания срещу плевелите.

Продължава внасянето на хербициди в есенните посеви. Трябва много внимателно да продължи внасянето на хербициди на по-късните посеви, намиращи се във фенофаза "братене". Да продължи отчитане и картиране на заплевеляването на площите, като бъде извършено второто, а където е възможно трето отчитане.

 

Третиране срещу Праховита главня по ечемика