Етикет: Асоциация
post-image
Новини Растениевъдство

та на Българските Но-Тилъри (АБНТ) със становище по СПИСЪК на земеделските практики от полза за климата и околната среда, представен за обсъждане от МЗХГ

От та изразяват несъгласие с някои аспекти на съдържанието, касаещи Консервационното земеделие и съпътстващи с него практики
post-image
Новини Пазари

Прогноза за агросектора от COPA-COGECA

Доклад на та на земеделските производители COPA-COGECA очерта многостранните начини, по които COVID-19 ще повличе на селскостопанския сектор, от производителите на цветя до производителите на месо
post-image
Новини Пазари

Трансграничен проект по програма INTERREG V-A Румъния – България – с принос в развитието на ИКТ, туризма, и селското стопанство

Основната цел е подобряване на условията на трансграничния пазар на труда към интегриран пазар с по-високи нива на заетост
post-image
Новини Институции

Европейската федерация на производителите на фуражи и Американската по соята се срещнаха със предствители на БАБХ

Работи се съвместно с Министерство на здравеопазването по изготвянето на Национален план за микробиална резистентност