Етикет: Асоциация
post-image
Новини Растениевъдство

Становище на на производителите на култивирани трюфели в България във връзка с общественото обсъждане на законопроект на Закона за трюфелите

Според организацията част от текстовете са противоречащи на редица български и европейски закони
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Предложения от та на Българските Но-Тилъри по схеми за подпомагане по Стълб I в контекста на зелената архитектура в новия програмен период на ОСП (2021-2027)

Те са представени на МЗХГ в рамките на публичното обсъждане на новите екосхеми
post-image
Новини Пазари

Трансграничен проект по програма INTERREG V-A Румъния – България – с принос в развитието на ИКТ, туризма, и селското стопанство

Основната цел е подобряване на условията на трансграничния пазар на труда към интегриран пазар с по-високи нива на заетост