post-image
Производство и преработка

Културата в животновъдството се определя не само от технологичното равнище, но и от наличието на породи, резултат от селекция или наследство

Доц. д-р Дойчо Димов, председател на Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце