post-image

Готова е онлайн анкетата за подпомагане планирането и провеждането от НССЗ през 2021 г. на информационно-обучителните събития за трансфер на знания и технологии в практиката

Участвайте в анкетата! Вашите предложения са важни за успешния трансфер на знания и технологии към земеделските стопани!