Предложение за единен етикет на храните постъпи в ЕП

Депутати от групата на Зелените в Европарламента поискаха въвеждането на общоевропейски етикет за хранителната стойност

Към искането се присъединиха и редица потребителски организации. "Кой може да има нещо против потребителите да са информирани?" гласи риторичният въпрос, зададен в декларация, подписана от няколко зелени народни представители. Според тях хората трябва да получат възможност за информиран избор, без да им се налага да четат подробните описания на гърба на опаковката, отпечатани със ситен шрифт.
С подобно искане преди няколко месеца стартира и европейска инициатива, която има за цел до май 2020 година да събере един милион подписа. При успех, Европейската комисия трябва да реши дали ще предприеме по-нататъшни мерки. В най-добрия случай процедурата би могла да приключи със законодателна инициатива. Подкрепеният от Зелените и потребителските организации етикет се базира на френска система, която предлага лесна ориентация за хранителната стойност посредством различни цветове. Оценява се съдържанието на захар, мазнини и сол, както и на препоръчителни съставки като баластни вещества и протеини, като се показва крайният резултат по петстепенна скала от "A" върху тъмнозелено поле, т.е. най-добрият баланс, през жълто "C" за средно добра стойност, до червено "Е" за най-нездравословно съдържание.