Становище на СЕМА за двете стратегии „От фермата до вилицата“ и за биоразнообразието

Земеделските производители ще трябва да имат достатъчно инвестиционен капацитет чрез силен бюджет от ОСП

По повод на двете ключови стратегии на ЕК, CEMA (Европейската асоциация на производителите на агротехника) събра коментари от своите членове, като подчерта основните стъпки и мерки, които ще трябва да бъдат предприети. Според организацията до 2030 г. двете стратегии очертават изключително амбициозни цели за Общността. Целите включват намаляване на пестициди и торове, използвани в европейските земеделски практики, а същевременно трябва да насърчават специфични земеделски подходи, които биха довели до по-ниски добиви, като биологичното земеделие, например. Вече е ясно, че ще има значителни икономически, социални и екологични въздействия, засягащи европейската продоволствена сигурност, както и конкурентоспособността и доходите в земеделието. По повод на всичко посочено по-горе, CEMA изисква да се извърши конкретна и задълбочена оценка на въздействието, така че целите да бъдат реалистични, последователни, постижими и измерими спрямо ясната изходна позиция.

Преходните схеми също трябва да бъдат обмислени, проектирани и адекватно финансирани в подкрепа на фермерите при адаптирането към новата икономическа среда. Мерките за подкрепа следва също да включват улесняване на достъпа до агрономически консултантски услуги. Освен това CEMA призовава за мерки, които да дадат приоритет на въвеждането на технологии за прецизно земеделие и цифрово земеделие, които да дават възможност на стопаните да оптимизират производството чрез използване на механични или електрически методи за контрол на плевелите.

Така може да се гарантира, че пълният потенциал на цифровите решения ще бъде използван. Земеделските производители от ЕС ще трябва да имат достатъчно инвестиционен капацитет чрез силен бюджет от ОСП и така да достигнат ново ниво на професионални умения.
И още, CEMA иска координирана схема за обновяване на селскостопанските машини в ЕС: новите машини с най-новите технологии ще подобрят ползите за околната среда и ефективността на ресурсите.

 

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.