post-image

Мярката за преработвателите - без пари

Причината е, че преработватели вече са договорили 99 на сто от средствата, които се полагат по мярката за целия 7-годишен период на програма САПАРД