post-image

"Флора 2009"

Насловът - „Природа-човек-хармония”