1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП от полза за всички нас
  4. Над 31 млн. евро ще бъдат допълнително отделени заради епизоотии

Над 31 млн. евро ще бъдат допълнително отделени заради епизоотии

До края на годината стартира мярка 5 за възстановяване на селскостопанските загуби от епизоотии, а също и подмярка 4.1, по която ще се осигурят средства за допълнителни мерки за биосигурност в регистрирани свиневъдни стопанства

 

Общата сума, разпределена към мерките, е близо 31, 5 млн. евро. Мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ ще стартира до края на годината. Това беше гласувано по време на 13-тото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони.  По мярката ще се осигури подкрепа по две направленияпърво, осигуряване на превантивни мерки за биосигурност за намаляване на риска от африканска чума по свинете и второ, възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни и птиците. Потърсихме за коментарт Трифон Цветков, председател на Български ветеринарен съюз:

За промишлените комплекси е ясно, там са необходими много по-сериозни инвестиции за обезпечаване на пропускателния режим, хигиенно-санитарния. При фамилните ферми също е нобходимо да се направят такива съоражения – дезинфекционни площадки, складове за фураж, движение в една посока, а не отвсякъде да се влиза в тези обекти.“

По мярка 5 ще се подпомагат дейности, които се отнасят за епизоотии, възникнали след 1 януари 2018 г. Сумата, която ще бъде използвана за тези цели е близо 31,5 млн. евро. Мярката ще се прилага с 2 подмерки: Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Другата подмярка е 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Подмярка 5.1 ще стартира през декември и ще има 2 месеца продължителност, а подмярка 5.2 започва по-късно, през май 2020 г. и ще е отворена за същия период. Подмерките ще подпомагат дейности в животновъдни стопанства, специализирани в отглеждането на свине, овце, кози и птици.  Изискванията към кандидатите са да са земеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 г. и да извършват съответната животновъдна дейност преди тази дата; да са с икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем над 8 000 евро.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.