Етикет: пандемия
post-image
Новини Институции

ЕК одобрява схема за гаранция от 255 милиона евро за подкрепа на МСП в България в контекста на избухналата от коронавирус

Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с отпускането на заеми на предприятията, които са най-силно засегнати от икономическите последици от настоящата криза
post-image
Новини Институции

Европейската комисия представя практически насоки за гарантиране на свободното движение на работниците от критично значение

Що се отнася до сезонните работници, особено в сектора на селското стопанство, държавите членки се приканват да обменят информация относно различните си нужди