Малкото стопанство на Силвия Крумова в с. Скриняно, което вече е пораснало и е станало устойчиво

Инвестиции са направени през предишния и настоящия програмен период на ОСП

 

  - Представете Вашето стопанство.

Отглеждам череши и сливи на площ около 14 дка, които включват както стари, така и млади насаждения.

 - От кога се занимавате със земеделие?

От 2005 година, а от 2009 г. стартирахме проект по мярка 141 от ПРСР. След това продължихме с подмярка 6.3.

- Защо станахте земеделски производител?

Станах, защото в Кюстендил няма какво да се работи и земеделието е начин на препитание. Едно семейство реално може да се издържа спокойно с едно такова стопанство.

 - Защо се насочихте точно към тези култури?

Защото имахме наследствени земи, които ги върнаха с една малка част череши стари насаждения, с тях започнахме и след това според заложеното по мярката разширихме площите.

 - Как и къде реализирате продукцията си?

Трудно е с реализацията, предимно директна продажба на клиентите или на пазарите в София.

 - Продавате ли и през интернет?

Да, децата се постараха и направиха сайт и пускаме информация и осъществяваме директна връзка с клиентите. Те ни търсят по телефона, но това е на базата на много години работа.

 - Как Ви дойде идеята да кандидатствате по мярка 141 в предишния програмен период?

Заради предизвикателството. Тогава сумата не беше много голяма, но с моя мъж решихме, че ще можем да се справим. Тогава бяхме с овошки и зеленчуци. Сега сме само с трайни насаждения.

 - Как се насочихте за консултации към Националната служба за съвети в земеделието, чиито експерти са изготвили Вашия бизнес-план?

Ако не бяха те, нямаше да се справим. Те подготвиха всичко, документи, съвети и бизнес плана и държа да отбележа, че нито една стотинка не са ни взели. Даже и когато да им се обадим по телефона, винаги се отзовават. Ние специално сме много доволни от тях.

 - Кога кандидатствахте по подмярка 6.3 и с какви инвестиции е свързан проектът Ви?

Мисля, че през 2016 година, като през 2021 г. приключва изпълнението. Направихме нови насаждения. Сливите са ни млади насаждения, които бяха заложени в програмата. Условието беше да се развием много бързо. Развихме се и сега всъщност сме вече големи.

 - Защо отново се насочихте към Националната служба за съвети в земеделието?

Много ясно. След като си доволен от първия път, търсиш същите хора.

 - Как се разви стопанството след като инвестирахте с помощта на евросредства?

Започнахме с 3 дка трайни насаждения, с домати и краставици малко. Сега са към 8 дка череши и 7 дка сливи.

 - Смятате ли, че евросредствата са реална помощ за малките стопани?

Да, те не са много големи, но все пак са някаква помощ. Доколкото дочувам в другите евространи са по-големи помощите и затова там един стопанин може да си позволи да продава продукцията на ниска цена. Много е важно производителят да си продава сам продукцията, за да има смисъл от дейността.