МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИ: Кланиците у нас са достатъчно

д-р Диляна Попова, член на АМБ

90 са регистрираните кланици в България

90 са регистрираните кланици у нас. Броят им е достатъчен за страната ни. Коментарът е на Асоциацията на месопреработвателите в България. Поводът - предстоящия прием по новата схема „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“, който ще започне на 15-ти юли.

По схемата се възстановяват до 50% от направените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове или за закупуване на мобилни такива за добив и транжиране на месо от собствени едри преживни животни или дребни преживни животни. Бюджетът на помощта за 2020 г. е в размер на 2,5 млн. лв. Целта на помощта е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи.

Когато се изготвяха наредбите за кланичните пунктове Асоциацията на месопреработвателите е дала своето становище, че кланиците са абсолютно достатъчни в страната. По- скоро, ако се изграждат кланични пунктове към фермите, те би следвало да обслужват самата ферма и да се колят животни, когато се налага от самата ферма. За мобилните кланични пунктове - те да се използват, когато има някаква епизоотична обстановка и се налага незабавно клане на определени животни, така че тази помощ не е помощ нито за регистрираните калници, нито за месопреработвателите”, коментира д-р Диляна Попова от АМБ.

 

Според браншовиците е време да се помисли по някакъв начин да се стимулират месопреработвателите и кланиците у нас.

 

През 2006 г. преди да влезем в ЕС нашите кланици и месопреработватели вложиха много средства, за да отговорят на всички изисквания, спрямо европейското законодателство. “

 

Тези предприятия, които работят в момента, се нуждаят от допълнителни инвестиции, за да направят подобрения по отношение на инфраструктурата, обясниха от браншовата организация.