Етикет: споразумение
post-image
Новини Горско стопанство

Македонски горски експерти бяха у нас за обмен на опит по въпросите за управлението на горите

Целта на визитата е да бъдат обсъдени възможности за подобряване на организацията на планиране, ползване и контрола в горските територии в двете държави