ЕК прие създаване на контролен орган, който да следи за хуманно отношение към животните по време на транспортиране

Европейският парламент одобри създаването на Комитет за контрол на транспорта на живи животни

Предложението беше прието с огромно мнозинство от 605 „за“ от общо 689 евродепутати. Това беше прието след като одити на Комисията разкриха големи проблеми с хуманното отношение към животните по време на транспортиране, съобщи EURACTIV.
Ще бъде създаден комитет, който ще направи оценка на основните пречки, които възпрепятстват прилагането на Регламента за транспорта. След учредяването този орган ще прави и проверки на държавите членки дали и как прилагат правилата. През последните три години Европейската комисия проведе няколко одити на хуманното отношение към животните по време на транспорт и разкри големи злоупотреби с хуманното отношение към животните и ниски нива на съответствие с изискванията.