Ръжта във фуражите намалява СО2 с 20%

Земеделското министерство стартира научен проект

Добавянето на ръж вместо пшеница във фуражните смески за свинете ще спомогне за 20-процентно намаление на емисиите от въглероден диоксид в свиневъдството. До това заключение стигат учени, изследвали влиянието на различните фуражи върху околната среда.
 
В сравнение с фуражната пшеница ръжта произвежда по-малко вредни емисии, тъй като се отглежда с по-малко торове и вода, а и не е толкова уязвима за вредители, изтъкват експертите. Ако всички свиневъдни ферми в Германия, например, преминат към фураж с ръж, а това са повече от 18 хиляди стопанства с над 17 милиона животни, това би спестило по 6,5 милиона тона въглероден диоксид на година.
 
Друго предимство е, че условията в Германия позволяват отглеждането на ръж и на места, където пшеницата не вирее. Така транспортът до свиневъдните стопанства става по-кратък, понеже не се налага добавката на вносна пшеница. А вместо соя като източник на протеин, може да се ползва рапица от местно производство.
 
За да се потвърдят тези първоначални резултати, земеделското министерство стартира научен проект, при който с повече от 20 хиляди свине ще се тества климатичния баланс на различни видове фуражни смески.